Kondiční trenér - Praha

Kondiční trénink

Úvod

Obsahem kondičních tréninků je v první řadě rozvoj či udržení kondice pro daný sport. Kondiční trenér by se měl také zaměřit na kompenzaci a nácvik správných pohybových návyků, které umožňují podávat výkon i v budoucnu.

Jako kondiční trenér Vám mohu nabídnout:   

Do kondičního tréninku by mělo být zařazeno kromě rozvoje kondice a kompenzačního cvičení i výživové poradenství. U dětí nezapomínáme na všestranný pohybový rozvoj.

Rozvoj kondičních schopností

Mezi složky kondice patří vytrvalost, rychlost, síla, koordinace a pohyblivost. Důležitost jednotlivých složenek kondice je u každého sportu jiná.

kondiční trénik venku

Kompenzační trénink

Cílem kompenzačních cvičení je vyrovnávat nežádoucí přetěžování pohybového systému, ke kterému dochází při zápase či tréninku. Kompenzaci většinou zajišťuje kondiční trenér a fyzioterapeut.

Proč kompenzovat?

Těžko se hledá sport, který kompenzaci nepotřebuje. Při podcenění kompenzace dochází k narušení pohybových stereotypů a ke zhoršení držení těla, což má dále za následek přetěžování určitých úseků těla nejen během sportovní zátěže, ale i při provádění běžných denních aktivit. Narušená svalová rovnováha se začne upevňovat ve smyslu posilování a zkracování nadměrně aktivních svalů a ochabování svalů, jejichž funkce byla snížena v důsledku zvýšené aktivity jiného svalu. Dochází k decentraci kloubů a tím k jejich rychlejšímu opotřebení. Nakonec se dostavují bolesti a zranění (vazy, šlachy, menisky, meziobratlové ploténky).

Jak kompenzovat?

Kompenzace se realizuje prostřednictvím uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvičení. Při provádění posilovacích cvičení musí být více posilovány svaly ochablé než svaly, které přebraly jejich funkci. V praxi však často z neznalosti dochází k opaku a k prohlubování svalové nerovnováhy.

kruhový kondiční trénink

Obrázek: kruhový trénink

Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí

Jedná se o cvičení s prvky gymnastiky, atletiky, plavání, míčových her, bojových sportů...

Proč je to třeba?

Podle konceptu sportovní přípravy přiměřené věku (oponent rané specializace) je vhodné, aby dítě mělo po celé dětství co nejpestřejší škálu pohybových činností. V určitých věkových obdobích je třeba se více zaměřit na konkrétní pohybové dovednosti a schopnosti, jelikož nastává doba, kdy je jejich rozvoj nejefektivnější (tzv. senzitivní období). Pokud se tato možnost pohybového rozvoje prošvihne, tak se později těžko dohání nebo spíše ani zcela nedoplní.

Podstatou tréninku je vytvoření co nejširší zásobárny pohybů. Ta má význam nejen pro rozvoj centrální nervové soustavy, ale také pohybové zkušenosti, která dále umožňuje rozvíjet kvalitu pohybu v dané specializaci (Perič, 2008).

pohybový rozvoj dětí

Výživové poradenství

Jako kondiční trenér jsem schopný do určité míry dávat výživová doporučení. Správná výživa je stěžejní pro zdraví člověka.

U sportovců výživa nabývá ještě na větším významu z několika důvodů:

  • umožňuje kvalitně absolvovat trénink
  • umožňuje podat maximální výkon během soutěže, zápasu
  • podílí se na regeneraci po zátěži
  • ovlivňuje stav svalů, kloubů a kostí