Vzdělání

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) - prezenční bakalářské i magisterské studium

Studijní obor: Tělesná výchova a sport

Studijní směr: Aktivity podporující zdraví

V průběhu studia jsem se zajímal především o problematiku zdravotních a kondičních pohybových programů. V této oblasti jsem se zúčastnil řady semestrálních předmětů jako např. Fitness I a II, Výživa a dietologie, Zdravotní TV, Kompenzační programy, Tělovýchovné programy pro zdravotně oslabené, Atletické kondiční programy, Kondiční atletika, Atletické posilování, Zdravotní plavání a mnoho dalších.

Získané kvalifikace na FTVS UK:

 • Instruktor fitness licence „B“, garant kurzu: PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 • Výživa a výživové poradenství
 • Trenér plavání III. třídy
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Trenér tenisu III. třídy

Další kvalifikace a kurzy:

 • Složení zkoušky - Certifikovaný DNS trenér - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle KOLÁŘE
 • Kurz - DNS SPORT I, II, III - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle KOLÁŘE,
  koncept založený na vývojové kineziologii. 3 x 12 výuk. h.
 • Kurz - Moderní fyziotrénink - CORE (Dr. Pavel Švejcar, 18 výukových hodin)
 • Kurz - Komplexní diagnostika pohybového aparátu level 2 (Coretraining, 16 výukových hodin)
 • Kurz - Posilování a strečink ve fyzioterapii – část C (24 výukových hodin), Rehaeduca - Mgr. Zdeněk Čech
 • Kurz - Posilování a strečink ve fyzioterapii – část B (24 výukových hodin)
 • Kurz - Posilování a strečink ve fyzioterapii – část A (24 výukových hodin)
 • Kurz - Komplexní diagnostika pohybového aparátu level 2 (Martin Snášel, 16 výukových hodin)
 • Kurz - Využití metody spirální stabilizace páteře ve sportu (SM systém, 24 výukových hodin)
 • Kurz - 3S diagnostika - diagnostika pohyblivosti a stability a silový trénink pro sportovce (Coretraining, 15 výuk. h.)
 • Kurz - Základní principy pohybu - Stabilita (8h. Fyzio gym Cooper)
 • Kurz - Prevence zranění, tréninkové principy a výkon v bojových sportech (Coretraining, 8 výukových hodin)
 • Kurz - Diagnostika a práce se skoliozou (PhDr, Iveta Pallová, Ph.D., 8 výukových hodin, Yoda institut)  
 • Kurz SM sytém/ SPS -1A základní cviky
 • Účast na konferenci: Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolesti zad
 • Seminář - Nejčastější běžecká zranění - prevence a náprava (Fyzio gym Cooper)
 • Seminář - Movement (rozvoj pohyblivosti a síly v plném rozsahu pohybu) Mgr. Jan Jiskra
 • seminář - Movement II (rozvoj pohyblivosti a síly v plném kloubním rozsahu) Mgr. Jan Jiskra
KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU LEVEL 2